Instytut Budownictwa
i projektowania
inżynierskiego

Witamy

Założyciele
Założycielem Uczelni jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOLFER” sp. z o.o. - znany organizator turystyki działający w branży turystyczno-hotelarskiej od prawie 20 lat. Przedsiębiorstwo KOLFER, było jedną z pierwszych w regionie instytucji prywatnych profesjonalnie zajmujących się turystyką krajową i zagraniczną. Potem do tego doszły nowe dziedziny: ośrodek wypoczynkowy, technologie informatyczne czy serwis internetowy.
Gdy opracowane w KOLFERZE nowoczesne i innowacyjne metody biznesowe i technologie informatyczne sprawdziły się, przyszedł czas na dzielenie się zdobytym doświadczeniem. KOLFER rozpoczął działalność szkoleniową w takich dziedzinach jak: turystyka i hotelarstwo, informatyka, ekonomia czy języki obce. W 1995 roku powstał Zespół Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcący kadry dla branży turystycznej, hotelarskiej, informatycznej, dla biznesu i administracji publicznej.


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

(dawniej Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy) została utworzona w oparciu o art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.1997 r. o Wyższych Szkołach Zawodowych (Dz. U. nr 96 poz. 590 oraz z 1998 r. nr 106 poz. 668). Funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. i posiada te same uprawnienia co uczelnie państwowe (numer ewidencyjny w MENiS: DNF - 1 045-376/RO/99 z 10.06.1999).

W związku z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "turystyka i rekreacja" zmianie uległ status Uczelni z wyższej szkoły zawodowej na status uczelni akademickiej. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r. uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym). Nazwa i siedziba Uczelni, określone w decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. nr DNS-1-0145-150/RO/99 oraz termin ważności pozwolenia określony w decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 marca 2004 r. nr DSW-3-4041-312/Rej.17z/Eko/04, pozostają bez zmian. Informacje o podstawie prawnej działania Uczelni można znaleźć m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.mnisw.gov.pl

Aktualności

21 lipca 2017Przerwa urlopowa

Z powodu przerwy urlopowej Biuro Instytutu Budownictwa i Projektowania Inżynierskiego będzie nieczynne w terminie 22.07-15.08.17.

Życzymy Państwu udanych urlopów, dużo wypoczynku przed nowym rokiem akademickim 2017/18.

Biuro Instytutu

Szczegóły
23 czerwca 2017Sesja letnia 2016/2017

Po weekendzie zacznie się letnia sesja egzaminacyjna 2016/2017, która będzie trwała:

  • na studiach stacjonarnych 26.06.2017-07.07.2017,
  • na studiach niestacjonarnych 08-09.07.2017 i 15-16.07.2017.

Letnia sesja poprawkowa 2016/2017 będzie trwała:

  • na studiach stacjonarnych 18.09-29.09.2017, 
  • na studiach niestacjonarnych 16-17.09.2017 i 23-24.09.2017.

 Okres wakacyjny 17.07-15.09.2017 to czas o zmniejszonej aktywności Uczelni. 

Studentom życzymy powodzenia w czasie egzaminów, a wykładowcom i studentom miłego wypoczynku podczas urlopu!

Biuro Instytutu

 

Szczegóły
19 czerwca 2017Festiwal Nauki c.d.

W środę dn. 14.06.17 na terenie kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach szerzenia idei Bydgoskiego Festiwalu Nauki w ciągu całego roku. Uczniowie trzeciej klasy technikum pod okiem wychowawczyni p. mgr inż. Bogny Wojciechowskiej-Bollin, uczestniczyli w imprezie pt.: Paradoksy, sofizmaty i ciekawostki matematyczne, które poprowadził Dyrektor Instytutu Budownictwa i Projektowania Inżynierskiego, dr inż. Dariusz Buchaniec. Cel został osiągnięty: młodzież przekonała się, że matematyka może być intrygująca, a znajomość matematycznych sztuczek robi pozytywne wrażenie na rówieśnikach. 

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia