Instytut Budownictwa
i projektowania
inżynierskiego

Witamy

Założyciele
Założycielem Uczelni jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOLFER” sp. z o.o. - znany organizator turystyki działający w branży turystyczno-hotelarskiej od prawie 20 lat. Przedsiębiorstwo KOLFER, było jedną z pierwszych w regionie instytucji prywatnych profesjonalnie zajmujących się turystyką krajową i zagraniczną. Potem do tego doszły nowe dziedziny: ośrodek wypoczynkowy, technologie informatyczne czy serwis internetowy.
Gdy opracowane w KOLFERZE nowoczesne i innowacyjne metody biznesowe i technologie informatyczne sprawdziły się, przyszedł czas na dzielenie się zdobytym doświadczeniem. KOLFER rozpoczął działalność szkoleniową w takich dziedzinach jak: turystyka i hotelarstwo, informatyka, ekonomia czy języki obce. W 1995 roku powstał Zespół Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcący kadry dla branży turystycznej, hotelarskiej, informatycznej, dla biznesu i administracji publicznej.


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

(dawniej Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy) została utworzona w oparciu o art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.1997 r. o Wyższych Szkołach Zawodowych (Dz. U. nr 96 poz. 590 oraz z 1998 r. nr 106 poz. 668). Funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. i posiada te same uprawnienia co uczelnie państwowe (numer ewidencyjny w MENiS: DNF - 1 045-376/RO/99 z 10.06.1999).

W związku z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "turystyka i rekreacja" zmianie uległ status Uczelni z wyższej szkoły zawodowej na status uczelni akademickiej. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r. uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym). Nazwa i siedziba Uczelni, określone w decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. nr DNS-1-0145-150/RO/99 oraz termin ważności pozwolenia określony w decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 marca 2004 r. nr DSW-3-4041-312/Rej.17z/Eko/04, pozostają bez zmian. Informacje o podstawie prawnej działania Uczelni można znaleźć m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.mnisw.gov.pl

Aktualności

16 listopada 2017Wycieczka do Baumatu

Dnia 14.11.2017 studenci dzienni czwartego roku budownictwa zostali zaproszeni do nowopowstałego zakładu produkcji prefabrykatów budowlanych, w tym ścian warstwowych, do firmy Baumat przy ulicy Ernesta Petersona w Bydgoszczy, na terenie dawnego Zachemu. Wycieczka odbyła się w ramach wykładu eksperckiego prowadzonego przez p. prof. WSG dr inż. Agatę Lachiewicz-Złotowską. Studentom została pokazana linia produkcyjna eksportowanych na rynek szwedzki prefabrykatów i nowoczesny mikser. Po firmie oprowadził kierownik zakładu mgr Jacek Trzcieliński, wieloletni przedstawiciel firmy na budowie w Szwecji.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Szczegóły
27 października 2017Wycieczka do Andrewex

Dn. 25.10.2017 grupa studentów dziennych pojechała na wycieczkę zorganizowaną przez p. dr inż. Julitę Rojek do firmy Andrewex w Cierpicach. Studenci zobaczyli linię produkcyjną wielkowymiarowych prefabrykatów z drewna klejonego w ramach rozszerzenia treści przedmiotu Podstawy budownictwa przemysłowego i prefabrykacji. Po hali produkcyjnej oprowadzał kierownik produkcji, który znalazł odpowiedzi na wiele pytań zadawanych przez studentów. Odbył się również wykład w sali konferencyjnej poprowadzony przez mgr inż. Piotra Brodniewicza, który jest absolwentem Budownictwa WSG. W prezentacji przedstawiono studentom charakterystykę firmy, wyrobów oraz informacje związane z projektowaniem elementów konstrukcji drewnianych. 

Serdecznie dziękujemy kierownictwu i pracownikom za możliwość odwiedzenia zakładu.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia