Instytut Budownictwa
i projektowania
inżynierskiego

Witamy

Założyciele
Założycielem Uczelni jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOLFER” sp. z o.o. - znany organizator turystyki działający w branży turystyczno-hotelarskiej od prawie 20 lat. Przedsiębiorstwo KOLFER, było jedną z pierwszych w regionie instytucji prywatnych profesjonalnie zajmujących się turystyką krajową i zagraniczną. Potem do tego doszły nowe dziedziny: ośrodek wypoczynkowy, technologie informatyczne czy serwis internetowy.
Gdy opracowane w KOLFERZE nowoczesne i innowacyjne metody biznesowe i technologie informatyczne sprawdziły się, przyszedł czas na dzielenie się zdobytym doświadczeniem. KOLFER rozpoczął działalność szkoleniową w takich dziedzinach jak: turystyka i hotelarstwo, informatyka, ekonomia czy języki obce. W 1995 roku powstał Zespół Szkół Policealnych o uprawnieniach szkoły publicznej kształcący kadry dla branży turystycznej, hotelarskiej, informatycznej, dla biznesu i administracji publicznej.


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

(dawniej Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy) została utworzona w oparciu o art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.1997 r. o Wyższych Szkołach Zawodowych (Dz. U. nr 96 poz. 590 oraz z 1998 r. nr 106 poz. 668). Funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. i posiada te same uprawnienia co uczelnie państwowe (numer ewidencyjny w MENiS: DNF - 1 045-376/RO/99 z 10.06.1999).

W związku z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "turystyka i rekreacja" zmianie uległ status Uczelni z wyższej szkoły zawodowej na status uczelni akademickiej. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r. uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym). Nazwa i siedziba Uczelni, określone w decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. nr DNS-1-0145-150/RO/99 oraz termin ważności pozwolenia określony w decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 marca 2004 r. nr DSW-3-4041-312/Rej.17z/Eko/04, pozostają bez zmian. Informacje o podstawie prawnej działania Uczelni można znaleźć m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.mnisw.gov.pl

Aktualności

10 stycznia 2017Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę dyplomową dotyczącą Bydgoszczy

Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski ogłosił konkurs na pracę dyplomową związaną z Bydgoszczą obronioną w roku akademickim 2015/2016.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich i doktorskich, poruszających tematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. 

Termin zgłaszania prac upływa 20 stycznia 2017. 

więcej informacji: www.bydgoszcz.pl

Szczegóły
16 grudnia 2016Życzenia Bożonarodzeniowe

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2017

życzy
Dyrekcja oraz Administracja Biura Instytutu

Budownictwa i Projektowania Inżynierskiego

Szczegóły
25 października 2016O roli przemysłów kreatywnych w świecie kultury i gospodarki

19 października Katedra Przemysłów Kreatywnych uczestniczyła w konferencji „Architekt & projektant wnętrz & designer czy to zawody korzyści? Jak budować własną markę w tym sektorze?”, zorganizowanej przez platformę HomeSquare.pl oraz Fundację DNA kultury. Wykład otwierający wygłosił Dyrektor KPK prof. Marek Chamot, który mówił m.in. o roli przemysłów kreatywnych w świecie kultury i gospodarki.

W ramach wydarzenia otwarto także wystawę malarstwa oraz kolażu „N nord” Marty Rosenthal-Sikory, którą do 30 października można oglądać w Hali Pomp Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 242.

Więcej o konferencji i wystawie w artykułach:

Architekt & projektant wnętrz & designer - czy to zawody korzyści?
N jak nord - wystawa Marty Rosenthal-Sikory

Źródło: http://www.kpk.byd.pl/index.php?id=375&submenu=44

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia